Nội dung phim

Khi tôi bắt đầu có nhận thức, mẹ tôi đã qua đời. Kể từ đó, tôi sống cùng bố. Đối với tôi, người lớn lên trong một gia đình toàn đàn ông, cô Miho, người tái hôn với bố, là một người có mùi hương ngọt ngào và chỉ cần ở gần thôi cũng làm tôi cảm thấy bồn chồn, một sự hiện diện không thể diễn tả thành lời.