Nội dung phim

Em gái đi phỏng vấn rồi địt luôn với quản lý để được nhận